DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları
( 28 Ocak 2021 Perşembe )

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, tarım ürünleri ihracatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esasların, İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Tebliği’ne istinaden hazırlanan İhracat:2016/1 sayılı “Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan Genelge'ye aşağıdaki Geçici 4. ve Geçici 5. maddeler eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (25/01/2021) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/06/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir."

"GEÇİCİ MADDE 5- (25/01/2021) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen ve ihracat taahhüdü tamamlanmış ancak belge taahhüt hesabı kapatılmamış bulunan, rafine ve/veya ham ayçiçeği yağı ihracatı öngörülen ve ithalat listesinde 1512.11.91.00.00 GTİP’li ham ayçiçeği yağı bulunan DİİB’lerin taahhüt hesabının kapatılmasında 31/03/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) döviz kullanım oranı aranmaz.”

Söz konusu değişikliklerin yer aldığı Genelge metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Genelge Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan