DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // Mobilya OSB Talep Toplama - Süre Uzatımı
( 10 Mayıs 2019 Cuma )

İlgi: 01.04.2019 tarihli yazımız.

Bilindi ğ i üzere, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Birli ğ imiz öncülü ğ ünde, İ zmir ve çevresinde mobilya ve a ğ aç i ş leri üretimi konularında faaliyet gösterecek tesislerin yer alaca ğ ı bir Mobilya Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde çalı ş malar yürütüldüğünü ve ön talep toplanmaya başlandığını belirten 01.04.2019 tarihli duyurumuz ile iletilmişti.

Bu defa, aşağıda yer alan link aracılığı ile ulaşılabilen İzmir Ticaret Odası’nın duyurusunda, toplam 122.000 m2 talep toplandığı, Organize Sanayi Bölgesinde talep edilecek parseller için öncelik hakkının katılım bedeli yatırma sırasına göre belirleneceği ve m2 fiyatının 10 TL olduğu belirtilerek söz konusu Mobilya OSB (MOSBİ) projesinde yer almak isteyen üyeler için ön kayıt süresinin 31.08.2019 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

 

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

İzmir Ticaret Odası Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.


Ayrıntılı Bilgi İçin: Sertaç Aydoğan