DUYURULAR

SEKTÖREL DUYURU // ETSG Sektör Duyurusu
( 22 Şubat 2021 Pazartesi )

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’ nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ nün yazısına atıfla; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ekte yer alan hali hazırdaki gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi kapsamında, AB ithalat değeri 15.000 avro’ nun altına düşmesi nedeniyle Komisyon tarafından 2022 Ocak döneminde listeden çıkartılması öngörülen ve kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak 2022 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda ilgili firmaların en geç 01/03/2021 tarihine kadar adı geçen Bakanlığa temdit (uzatma) başvurusunda bulunması gerektiği bildirilmekte olup, askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2021/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/18)’ in incelenebileceği bağlantı aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu başvurulara ilişkin bilgi ve formalar https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Çiğdem ÖNSAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/18)’ e Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin: Tanju Kahraman