EĞİTİM


Bütün Kelimeler ||| Herhangi Bir Kelime

KORONA // Gelir İdaresi Başkanlığı Covid- 19 İle Mücadele Kapsamında Alınacak Tedbirler
( 04 Aralık 2020 Cuma )

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan yazıda; Korona Virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıda sunulan tedbirlerin alınmasının uygun bulunduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu tedbirler;

1) Vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçeler (işi bırakma, şube açılış-kapanış, borcu yoktur yazısı, mükellefiyet durum yazısı, tecil başvurusu, uzlaşma talebi, yapılandırma talebi, yabancılar tarafından potansiyel vergi numarası talep edilmesi vb) interaktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla gönderilebilecektir.
2) 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuruların İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kabul edilmesi ya da posta yoluyla vergi dairesine gönderilmesi esas olmakla birlikte söz konusu başvuruların mükellefler tarafından Vergi Dairesi Müdürlüklerine yapılması halinde öncelikli olarak belirtilen kanallar üzerinden gönderilmesi sağlanacaktır.
3)Vergi, harç ve idari para cezaları dışında kalan diğer vergi, harç ve idari para cezalarından kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödenebilenlere ilişkin ödemelerin de öncelikli olarak İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılması sağlanacaktır.
4) Veraset ve İntikal Vergisi Beyannameleri İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden verilebilecek olup, Vergi Dairesi Müdürlüklerine verilmek istenen Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerinin, öncelikli olarak İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gönderilmesi sağlanacaktır.
5) İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılamayan işlemler nedeniyle mükelleflerin daire içerisine alınmasının gerektiği durumlarda, personel ile mükellef arasındaki karşılıklı iletişim mesafesinin 1,5 metrenin üzerinde olması sağlanacaktır.

Ayrıca vergi dairesi içinde bekleyen mükellef yoğunluğunu azaltmak ve temas mesafesini korumak amacıyla Vergi Dairesi Müdürlükleri içerisine mükellefler kontrollü ve belli bir sayıyı geçmeyecek şekilde alınacağı belirtilmekte olup üyelerimizden yapacakları başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ya da posta yoluyla yapmayı tercih etmeleri beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter