Duyurular

GENEL DUYURU // Panama Kanalı Geçiş Kısıtlaması

20 Eylül 2023 Çarşamba


Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, 2023 yılı başından itibaren Panama’da hava sıcaklıklarının rekor derecede artışı sebebiyle deniz suyu seviyesinde düşüş yaşandığı ve su seviyesindeki düşüşün dünya ticaretinin yaklaşık %6’sının geçtiği Panama Kanalı trafiğinin aksamasına yol açtığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Panama Kanal İdaresi tarafından Kanal’dan günlük geçen gemi sayısına kısıtlama getirildiği, Gatun Gölü su seviyesindeki değişikliklere bağlı olarak bu kısıtlamanın artırılabileceği ve geçiş yapan gemilerin “transit rezervasyon sistemi”ni kontrol etmelerinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte;

  • 30 Temmuz 2023 tarihinde başlamak üzere Kanal’dan günlük geçen gemi sayısının 38’den 32’ye düşürüldüğü,
  • Yaşanan kuraklık sebebiyle gemi geçişlerinde uygulanan sınırlamanın bir yıl süresince devam ettirileceği,
  • Kısıtlama tedbirlerinden önce geçiş için bekleyen günlük gemi sayısının 90 iken, mezkûr uygulama sonrasında günde ortalama 140-200 gemiye, normal süreçte ortalama 3-5 gün olan bekleme süresinin 11-19 güne yükseldiği,
  • Uygulanan tedbirlerin ve gemi geçişlerindeki sınırlamaların özellikle Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da yer alan ülkelerde tedarik sorunu ve emtia fiyatlarındaki artışa neden olabileceği ayrıca Panama Kanalı’nın en yoğun kullanıcıları olan ABD, Çin ve Japonya’nın alternatif güzergâh arayışına girebileceğinin

beklendiği hususları ifade edilmekte olup bir yıl süresince uygulanacak kısıtlamalar çerçevesinde söz konusu uygulamaya ilişkin ilave bilgi için ilgili Panama Ticaret Müşavirliği (panama@ticaret.gov.tr ) ile temasa geçilmesinin faydalı olacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ.Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter