Duyurular

MEVZUAT // Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmelik Değişikliği

20 Kasım 2023 Pazartesi


18 Kasım 2023 tarih ve 32373 sayılı Resmi Gazete’de “Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup, çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS'ye) kayıt olması, kontrollerin yapılması ve sistemin güncellenmesine ilişkin esaslara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda;
Taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek,
Mirasçı ya da hissedarlarca, taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılacak,
Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar veya mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sona erdirilecek,
Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına tescil işlemi yapılmamış araziler, intikali yapılmamış araziler kapsamında sayılacak,
İntikali yapılmamış araziler için taahhütnameyle gerçekleştirilen başvurulara mirasçılarca itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenecek,
Başvuru yapılan arazide, kendine ait hissesi olmaması durumunda hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek. Bu arazinin verasetten iştirak olup, hisse oranları belli olmaması durumunda tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi ya da taahhütname istenecek,
Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının mart ayı içerisinde 15 gün süreyle il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda askıya çıkarılacak, hissedar veya mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe aşağıda yer alan bağlantıdan erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yrd.  

 

Yönetmelik Bağlantısı: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231118-21.htm

Ayrıntılı Bilgi İçin: Burcu Kurnaz