Duyurular

SEKTÖREL DUYURU // DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşması'nın Onaylanması

20 Kasım 2023 Pazartesi


18 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan 7791 sayısı Cumhurbaşkanı Kararı ile Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşması onaylanmıştır.

Söz konusu Milletlerarası Andlaşma 17 Haziran 2022 tarihinde Cenevre’de kabul edilmiş olup, Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşması, Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemlerle, avcılık yolu ile elde edilen denizdeki balıkçılığı ve denizdeki balıkçılıkla ilgili faaliyetlere verilen sübvansiyonları kapsamaktadır.

Andlaşmaya göre hiçbir üye ülkenin yasadışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş balıkçılığı destekleyecek şekilde bir gemi veya operatöre sübvansiyon vermemesi gerektiği ile hiçbir üyenin aşırı avlanmış bir stoka yönelik olarak balıkçılık veya balıkçılıkla ilgili faaliyetlere sübvansiyon vermemesi gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231118-3.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.  

 

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Yasemin Civcik