Duyurular

GÖRÜŞ TALEBİ // TGK-Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

15 Eylül 2023 Cuma


 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yazısına atfen Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, "Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği’nde (Tebliğ No:2019/44) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2023/33) Taslağı" iletilerek konuya ilişkin görüş talep edilmiştir.

 

Bu itibarla Ek-1’de yer alan bahse konu taslağa dair görüş ve önerilerinin Ek-2’de sunulan form aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere 18 Eylül 2023 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimiz tarim3@eib.org.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Ayşegül Dursun


-- Form_14A6D.doc
-- ek-1 tebliğ_097A5.doc