Duyurular

MEVZUAT // Resmi Gazete Yönetmelik ve Kararı

15 Eylül 2023 Cuma


- 14 Eylül 2023 tarihli Resmî Gazete’de yer alan tarımsal üretimin planlamasına yönelik usul ve esasların yer aldığı ‘Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik’,

- 15 Eylül 2023 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar ile ise,

  • Bitkisel üretimin desteklenmesi,
  • Hayvansal üretimin desteklenmesi,
  • Su ürünleri üretiminin desteklenmesi,
  • Tarımsal araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi,
  • Kırsal kalkınmanın desteklenmesi

konularına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ve Kararla ilgili özet bilgi Ek'te yer aldığı gibi aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla Yönetmelik ve Karar erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

 

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik

Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılından Uygulanacak Sertifikalı Tohum Desteğine İlişkin Karar

 

Ek:

-Yönetmelik ve Karara İlişkin Özet Bilgi (2  s.)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Şükrü Ercan


-- Yönetmelik ve Karar Hakkında Özet Bilgi_016A2.pdf