YURTDIŞI BİRİM MARKA TANITIM DESTEĞİ

AMAÇ:

Şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açtıkları birimlere ilişkin kira giderlerinin desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Ticaret Kanunun 124.maddesi çerçevesinde kurulmuş şirketler

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Desteğe konu faaliyetlere ilişkin gerçekleştirilen ödeme tarihinden itibaren 6 ay içinde üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine başvuru yapılır.

01.01.2021 tarihi öncesinde 2010/6 Sayılı Tebliğ kapsamında hiçbir destek unsurundan ( kira desteği veya marka tescil desteği veya tanıtım desteği ) yararlanmamış olan firmaların destek başvurularını Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapmaları gerekmektedir. 01.01.2021 tarihi öncesinde 2010/6 Sayılı Tebliğ kapsamında herhangi destek unsurundan ( kira desteği veya marka tescil desteği veya tanıtım desteği )  yararlanmış olan firmaların başvurularını kep üzerinden yapmaları gerekmektedir.

YURTDIŞ BİRİM MARKA TANITIM DESTEK UNSURLARI:

  • Firmaların yurt dışında açtıkları mağaza, depo, ofis, showroom, ürün teşhir serası/tarlası, reyon ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsalarına ilişkin kira giderleri her bir ülke başına 4 yıl olmak üzere 25 birime kadar belli oranda (%40-50) ve limitlerde (yılık en fazla 75.000$-120.000$).
  • Firmaların yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri 4 yıl süresince %60 oranında belli limitlerde (yıllık en fazla 150.000$-250.000$)
  • Firmaların yurtiçinde marka tesciline sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri 4 yıl süresince %50 oranında yıllık en fazla 50.000$’a kadar

Desteklenmektedir.

TTM DESTEĞİ

AMAÇ:

Firmaların bir İşbirliği Kuruluşu liderliğinde yurt dışı pazarlara girmesi ve söz konusu pazarlardaki dağıtım kanalları ağının güçlendirilmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TTM’ nin destek kapsamına alınabilmesi için TİM ve/veya TOBB, TİM ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirketi, TİM ve/veya TOBB ve/veya TOBB’un Türkiye’de kurduğu şirket ile İşbirliği Kuruluşu ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından bir projeyle Bakanlığa başvurulması ve projenin Bakanlıkça uygun bulunması gerekir

NASIL, NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

Kurulması planlanan TTM’ye ilişkin proje başvurusu DYS üzerinden yapılır.

TTM DESTEK UNSURLARI:

  • TTM’nin kira giderleri 5 yıl süresince yıllık en fazla 1.500.000$’ kadar
  • TTM’nin satın alınma giderleri bir defaya mahsus en fazla 6.000.000$’a kadar
  • TTM’nin dekorasyon/kurulum giderleri TTM başına en fazla 300.000$’a kadar
  • TTM’nin yurtdışı tanıtım giderleri 5 yıl süresince yıllık en fazla 300.000$’a kadar
  • TTM'de istihdam edilen personelin istihdam giderleri (10 kişi) 5 yıl süresince yıllık en fazla 500.000$’a kadar

%60 oranında desteklenmektedir.

 

detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız