Tütün Sektörü Temsilcileri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksekokulunda Bir Araya Geldi

Tütün Sektörü Temsilcileri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksekokulunda Bir Araya Geldi


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksek Okulu ve Ege Tütün İhracatçıları Birliği (EİB) Koordinesinde Bu Yıl 1’incisi Düzenlenen ‘Tütün Tarımı ve Yetiştiriciliğinde Yeni Yaklaşımlar’ Konulu Panelde Sektör Temsilcileri Bir Araya Geldi.

Manisa Celal Bayar Bayar Üniversitesinin 30. Yıl Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Panelin Açılış Konuşmalarını Yapan Rektör Prof.Dr. Ahmet Ataç, Ege İhracatçı Birlikleri Koordiatör Başkanı Jak Eskinazi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tütün Eksperliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rana Kibar ile Panele Konuşmacı Olarak Katılan Ege Tütün İhracatçıları Birlik Başkan Yardımcısı Mahru Gürel Ağdanlı, Tütün Eksperleri Dernek Başkanı Servet Yaprak, Philip Morris Türkiye adına Adnan Öndoğan, Socotab Genel Müdürü Yiğit Tuncel ve Panele Video Konferans Yöntemi ile katılan Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanı Nail Acet, Doç. Dr. Süleyman Hançerli moderatörlüğünde “Tütün Tarımı, Yetiştiriciliği ve 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü” Kapsamında Önemli Mesajlar Verdiler.

İlk defa bu sene online ve yüzyüze gerçekleştirilen panelde, ülkemizde ve dünyada tütün tarımının önemi, tarihsel gelişimi, tütünün işlenmesindeki yeni yaklaşımlar, tütün sektörünün ihracattaki önemli katkısı, modernizasyonun, sürdürülebilirliğin ve iyi uygulamaların tütün tarımındaki önemi, tütün eksperlerinin tütün tarımındaki rolü ve ekicilere sağlanan destekler gibi çok farklı konularda önemli mesajlar paylaşıldı.

Açılışta konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Ataç, tütün eksperi yetiştiren dünyadaki tek okul olduklarına dikkat çekti. Ataç, “Endüstrinin iyi yetiştirilmiş insan istihdamına yönelik adımları atıyor ve gençlerin donanımlı olmaları için her türlü ihtiyacı gideriyoruz. Ülke kaynaklarının verimli kullanılması, en yüksek kazancın elde edilmesi çok kıymetli. Çok kaliteli tütünün yetiştiği bir bölgedeyiz, bize düşen görev tüm paydaşları bir araya getirerek, üretimi arttırmak, ihracatı geliştirmek, çiftçiye ve ekspere destek vererek toplam kaliteyi sağlamaya yardımcı olmaktır. Akhisar olarak biz bu değerin farkındayız” dedi.

Açılışta konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, “Ege Bölgesinin ülkenin tarım merkezi olarak anılmasında tütün üretimi ve ihracatının payı büyük. Tütün sektörü hem bölgede sağladığı istihdam hem de yıllık 1 milyar dolara yaklaşan ihracatı ile bölgemizin gurur kaynağıdır. Oryantal tütün üretiminde dünya lideri konumunda olmamız, tütün tarımına ve ticaretine konu olan ülkemizi dünyada çok daha prestijli bir konuma taşımaktadır. İhracatı sürdürülebilir sağlamamız için sürdürülebilir tarım politikalarını uygulamamız şart. Bunun için tarımsal üretimde hem yeni teknikleri takip etmemiz gerekiyor, hem de iklim krizine karşı daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek ve sistemi doğru bir şekilde dönüştürmek gerekiyor” dedi.

“Tütün Sektörü Olarak 2023 Hedefimiz 1 Milyar Dolar İhracat Yapmak”

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahru Gürel Ağdanlı, toplamda 48 ülkeye ihracat yaptıklarını, 2021 yılında 51 bin 400 ton yaprak tütün ihraç ettiklerini, 2022 yılının Ocak - Nisan döneminde yüzde 8’lik artışla 226 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını, 2023 yılında tütün sektörü olarak 1 milyar dolar ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

“Tütünü Dünya Çapında Marka Yapan Çiftçilerimizdir”

Tütün Eksperleri Dernek Başkanı Servet Yaprak, tütün tarımının, Anadolunun her yerine yayılmış, üretim tesisleri olan, istihdam kaynağı, kadının emeğinin olduğu ve ekonomik açıdan özgürleştiği, modern Türkiye’nin kurucu unsurlarından olduğunu ifade etti. Yaprak, varlığı ülkemiz için bir zenginlik olan tütün tarımının ülke ekonomisinde, yatırımında, kalkınmasında ve üretici gelirlerinde önemli bir yere sahip olduğunu, bu açıdan yerli tütün üretiminin mutlaka arttırılmasının, artan girdi maliyetlerinden ötürü ekicinin desteklenmesinin ve ürün çeşitliliğinin coğrafyaya uygun olarak dengeli bir şekilde yönetilmesinin öneminden bahsetti. Yaprak ayrıca, tütün eksperlerinin sektörün en önemli dinamiklerinden olduğunu vurguladı.

Philip Morris Türkiye adına konuşan Adnan Öndoğan, tütün tarımının ülkenin milli değeri, ekicisinin de gözbebeği olduğunu, bu açıdan ekicilerin güncellenmesi, desteklenmesi ve sorunlarının çözüme kavuşturulması adına her zaman yanında olduklarını ifade etti. Öndoğan, ilaç kalıntı sorununun çözüme kavuşturulmaı, zararlı/hastalık tedavisi, iyi ve sürdürülebilir tarım tekniklerinin uygulanması, adil çalışma koşulları, su kaynaklarının yönetilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi konularda da tütün tarımında dünyaya örnek olacak aşamalar kaydedildiğini ve bunda çiftçilerimizin büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Socotab Genel Müdürü Yiğit Tuncel, dünyadaki oryantal tütün üretiminin öneminden, tarihçesinden ve ülkemizin bu alandaki liderliğinden bahsederek, tütün tarımındaki mekanizasyon çalışmaları, dizim makinası kullanılması, toprak ve su analizleri, sertifikalı tohum kullanılması, yaygın ekici eğitimleri, vento ve benzeri tekniklerin kullanılmasının, oryantal üretiminin yanı sıra virjinya ve burley üretiminin de yaygın yapılması için büyük bir potansiyel sağladığını ifade etti.

“Türk Oryantalinin Yanı Sıra Virjinya ve Burley İçinde Ülkemizde Potansiyel Var”

Panele video konferans yöntemi ile katılan Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Tütün Mamulleri Daire Başkanı Nail Acet de, tütün ithalatını azaltmaya ve ihracat fazlası vermeye yardımcı olacak politikaları desteklediklerini, oryantal tütün üretiminin gözbebeğimiz olduğunu, oryantal tütün üretiminin ve ihracatının korunması, virjinya ve burley çeşitlerinin de ülkemizde yaygın üretilmesine ilişkin bir potansiyel gördüklerini, bu konuda önemli adımlar atıldığını ve bunu desteklediklerini ifade etti.

“Katılımcılar 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü Kutladı”

Panele katılan tüm konuşmacılar, ayrıca, sektörümüzün kıymetli temsilcileri olan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.