Duyurular

GENEL DUYURU // Çevre Dostu Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası

20 Kasım 2023 Pazartesi


18 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yer alan Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikde; kıyı tesislerinin gemi ve yük operasyonlarından kaynaklanan çevresel zararları azaltılarak enerji verimliliğinin artırılması çalışmalarının yaygınlaştırılması ve desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yeşil liman sertifikası almak isteyenler, kıyı tesisleri belirlenen yeşil liman genel kriterlerini yerine getirerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına (Denizcilik GM) başvuracak; İdare, bu başvuruları değerlendirecek ve başvurusu uygun bulunan kıyı tesislerinde yetkilendirilmiş kuruluş ile birlikte yeşil liman denetimi yapacaktır. Yeşil liman denetim sonucunun uygun bulunması üzerine idare tarafından sertifika ücretsiz düzenlenecek ve Sertifika düzenlendiği tarih itibarıyla üç yıl geçerli olacaktır. Kıyı tesisleri sertifikalarının geçerliliğinin bitiş tarihinden 2 ay önce yenileme başvurusu yapacak, Kıyı tesisinin kiralanması veya devri halinde sertifika iptal edilecektir. Kıyı tesisinin kiracısının veya devralanın sertifika talebi olursa gerekli koşulların sağlandığının belgelenmesi kaydıyla mevcut sertifika, yeni şirket adına düzenlenecektir.

Sertifika alma koşullarını herhangi bir sebeple kaybettiği veya yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen kıyı tesislerine eksikliklerini gidermesi için 6 aya kadar süre verilecek, Sertifikaya sahip kıyı tesisi, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yapılacak işlemlerde geçerli olmak üzere bazı haklardan da yararlanacaktır.

Bakanlık tarafından verilen işletme izni süresi, kısıtlayıcı başka bir durum olmaması halinde geçerlilik süresi iki yıl uzatılacak; İnceleme, Tespit ve Denetleme Komisyonu tarafından sörvey yapılarak izin belgesi düzenlenmesi halinde sörvey hizmet bedelinden muaf tutulacaktır.

İdare tarafından düzenlenecek Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi ücretinden ve bu belgenin düzenlenmesi için yapılan denetim ücretinden muaf tutulacaktır, Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresi kısıtlayıcı başka bir durum olmaması halinde iki yıl uzatılacak ve Doğrulanmış brüt ağırlık tespit hizmetine ilişkin kontrol ücreti alınmayacak. Kıyı tesislerine yönelik düzenlenen yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdidi/yenilenmesi için ödenecek ücretlerde indirim hakkı ve muafiyet uygulanacaktır.

Sertifikaya sahip kıyı tesislerine bir takvim yılı içinde gelen 30 gemiye, Türk boğazlarından geçiş önceliği tanınacak; Belirtilen sürede 30'dan fazla gemi geçişi söz konusu ise hangilerine öncelik verileceği konusunda kıyı tesisinin seçimi esas alınacak ve Sertifika düzenlenen kıyı tesisleri, yeşil liman bayrağını, "Yeşil Liman (Green Port-Türkiye) " unvanını ve logosunu kullanma hakkını elde edecektir.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231118-25.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.                           

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter