Duyurular

GENEL DUYURU // Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX)

10 Temmuz 2024 Çarşamba


Bilindiği üzere, Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) ilişkin son dönemde Ticaret Bakanlığına ulaşan taleplerden; İngiltere ve Güney Kore gibi ülkelere yapılacak ihracatta firmalarımızın REX numarası almak üzere Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvurdukları bildirilmişti.

Konuyla ilgili Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; 26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının incelenmesinden; Türkiye’de yerleşik ihracatçıların yalnızca 2018/501 sayılı Karar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde, mer’i İthalat Rejimi Kararı Ek1’inde belirtilen faydalanan ülkeler menşeli ürünleri Avrupa Birliği ve İsviçre'ye göndermek amacıyla REX menşe beyanı düzenleyebildikleri ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkemizde yerleşik ihracatçılar bakımından REX sisteminin uygulama alanının oldukça sınırlı olduğu, Türkiye'den İngiltere ve Güney Kore başta olmak üzere üçüncü ülkelere yapılacak ihracatta REX numarası kullanılması imkanı ve zorunluluğu bulunmadığı bildirilmekte olup ihracatçılarımızın REX sistemine bu amaçla kayıt yaptırmaması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter