Duyurular

MEVZUAT // Sığır Cinsi ve Küçükbaş Hayvanların Tanımlanması

20 Kasım 2023 Pazartesi


 18 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de aşağıda yer alan üç ayrı yönetmelik yayınlanmış olup, hayvan sahiplerinin sorumluluk ve yükümlülükleri artırılmıştır.

  • “Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri, Koyun ve Keçi Türü Hayvanlar ile Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması”,
  • “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
  • Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Bu kapsamda, söz konusu hayvanların tanımlı ya da tanımsız olmasına ilişkin yeni sınıflama getirilmiş olup, buna göre daha önce özgün tanımlama numarası ile tanımlanmamış veya daha önce tanımlandığı halde tanımlama numarası tespit ve ispat edilemeyen hayvanlar "tanımsız hayvan" olarak kabul edileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen korunmuş bölgeler hariç olmak üzere hayvanın aynı özgün tanımlama numarasının beyan edileceği, beyan edilemediği durumlarda hayvan sahibi tarafından taahhütname verilmesi halinde hayvanların "tanımsız hayvan" olarak kabul edileceği, bu durumda hayvan sahibine Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacağı, hayvanlar yeni tanımlama numarasını içeren kulak küpesi ile tanımlanacağı  bildirilmiştir.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliklere aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.  

Serap ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

Ayrıntılı Bilgi İçin: Nehir Balkan