Duyurular

GÖRÜŞ TALEBİ // Yönetmelik Görüş Talebi

2 Nisan 2024 Salı


Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, İltisak Hatlarının Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik taslağının oluşturulduğu ve ilgili taslağa ilişkin görüş talep edildiği bildirilmekte olup söz konusu Yönetmeliğe aşağıda sunulan bağlantıdan ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede; üyelerimizden taslak Yönetmeliğe ilişkin görüşlerin bağlantıda iletilen görüş formuna işlenerek 5 Nisan 2024 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, TİM’e iletilmek üzere, Genel Sekreterliğimize (enformasyon@eib.org.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunulur.                          

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ
Genel Sekreter

  

Yönetmelik Taslağına ulaşmak için tıklayınız

Görüş Formuna ulaşmak için tıklayınız