Ab Destekli Proje Faaliyetleri

Bu proje ile sektörün mevcut problemlerine odaklanılması hedeflenmektedir. Bu nedenle olası tehlikeler ve riskler, mevcut problemler (sektör tarafından bildirilen) aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır;

Mevcut ProblemlerÇözüm Önerileri

Güvensiz Çalışma Koşulları:İşçilerin düşmesi, taş düşmesi, dağ kesme makinelerinden tel kopması ve tel çarpması, lastiklerden taş sıçraması, ayna diplerinde güvensiz çalışma, kazıların düzensiz ve tehlikeli olarak yığılması, jeolojik kaynaklı tehlikeli alanlarda çalışma, güvenli olmayan patlayıcı kullanımı, kullanılmayan kısımlarda korkuluk olmaması, gece vardiyalarında yetersiz aydınlatma.

 • Türkiye'nin farklı bölgelerinde, güvenli bir çalışma ortamı yaratmanın gerekliliğini vurgulamak için ve farkındalığı artırmak için işverenlere ve İSG uzmanlarına yönelik İSG çalıştayları düzenlenecektir. (WP3: 3.1)
 • Seçilen pilot madencilik şirketlerinde, uygulamalı eğitimler düzenlenerek çalışma koşulları iyileştirilecek ve fizibilite göstermek için tüm sektörle paylaşılacaktır. (WP4: 4.184.3)
 • Doğal taş madenciliği sektöründe İSG'yi AB ülkeleri düzeyine yükseltmek için İtalya'daki maden şirketleri ziyaret edilecek. (WP1: 1.3)

Koruyucu Giysi ve Ekipmanların Kullanılmaması: Yetersiz koruyucu giysi, iklime bağlı çalışanlarda dikkat ve motivasyon eksikliği (yüksek sıcaklık veya soğukluk).

 • Koruyucu giysi ve ekipman (KKD) gereksinimleri incelenecektir. İklime göre yüksek çekme dayanımlı, alev geciktiricili, UV koruyuculu, termal konforlu (en sıcak ve en soğuk) giysiler belirlenecektir. KKD'nin çalışanlar tarafından kullanımının artırılması için iklim ve çalışma türüne göre hangi tip giysi, ekipmanın kullanılacağına dair bilgiler yer alan  'KKD Rehberi' hazırlanarak ilgili tüm firmalarla paylaşılacaktır. (WP4:4.2, WP5:5.2)

İSG Eğitimlerinin Eksikliği:Makine operatörleri ve diğer çalışanların yetenek ve eğitim eksiklikleri, vasıfsız ve eğitimsiz çalışan çalıştırılması, kış şartlarında çatlakların açılmasından kaynaklanan tehlikeler, çalışanların kepçe veya kamyon şasesinde taşınması, yetersiz ve düzensiz İSG eğitimler, acil durum ve ilk yardım tatbikatlarının yapılmaması.

 • İSG bilincinin önemini artırmak adına daha fazla çalışana, işverene ve İSG uzmanına ulaşmak için Türkiye'nin farklı bölgelerinde İSG çalıştayları ve eğitimleri düzenlenecektir. (WP3: 3.1 ve. 3.2]
 • Uygulamalı eğitimler düzenlenerek seçilen pilot madencilik şirketlerinde çalışma koşulları, risk analizi, KKD kullanımı iyileştirilecektir. (WP4: 4.3)
 • Telekomünikasyon teknolojisini kullanarak görsel materyalleri (İSG mobil uygulamasının kullanımının sağlanması, İSG animasyon filminin sunumu) sektör işverenleri ve çalışanları bilinçlendirme amacıyla kullanılacaktır. (WP2: 2.2&2.3)

Bakım Eksikliği:Elektrik kablolarının ve fişlerinin hasarlı ve açıkta kalması, arızalı makinelerle çalışma, çalışan makine ve ekipmanların periyodik muayene ve bakımlarının yapılmaması.

 • Düzenlenen etkinliklerde, belgelerde periyodik bakım teşvik edilecektir. (WP3)
 • Temel standart talimatları, yan incelemeler bilgilendirici belgelere ve görsel materyallere entegre edilecektir. (WP2)

Nitelikli İnsan Kaynaklarının Eksikliği:Aşırı üretim gücü, çalışanların çalışma ve sosyal çevresinin yetersizliği ve kalitesizliğinden kaynaklanan kazalar.

 • Türkiye'nin farklı bölgelerinde işverenlere ve İSG uzmanlarına sendikalaşmanın önemini anlatmak için İSG çalıştayları düzenlenecektir. (WP3)
 • İSG uygulamalarının sürekli iyileştirilmesi için sendikalaşmanın, insan kaynaklarının geliştirilmesinin önemi vurgulanacaktır. (WP4)
 • Güvenlik kültürünü sağlamak için bilgilendirici belgeler (İSG Kılavuzları, KKD Kılavuzları) hazırlanacaktır. (WP2:2.1, WP4:4.2)

Yukarıda belirtilen sektörel sorunların çözümü için proje faaliyetleri aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır:

İP1- Koordinasyon ve Proje Yönetimi

 • Proje Koordinasyon Ekibinin Oluşturulması
 • Proje Açılış Toplantısı
 • Ege İhracatçı Birlikleri web sitesinde projenin sunulması ve güncellenmesi
 • İtalya’daki madencilik şirketlerine teknik ISG ziyareti

İP2- Bilgi Belgelerinin ve Görsel Materyallerin Hazırlanması

 • Temel ISG Rehberi’nin hazırlanması
 • ISG Mobil Uygulaması geliştirilmesi
 • ISG Animasyon Filmi geliştirilmesi

İP3- İş sağlığı ve güvenliği (ISG) Kültürünün Oluşturulması

 • ISG çalıştaylarının organizasyonu
 • ISG eğitimlerinin organizasyonu

İP4- ISG Kapsamında İş ve Yaşamın Geliştirilmesi

 • İki pilot madencilik şirketinin seçilmesi
 • Kişisel koruyucu donanımı(KKD) geliştirilmesi ve “Doğal Taş Madenciliği Şirketleri için KKD Rehberi” hazırlanması.
 • Uygulamalı ISG eğitimi organizasyonu.

İP5- Yaygınlaştırma ve Farkındalık Eylemleri

 • Temel ISG Rehberi’nin dağıtımı
 • KKD Rehberi’nin dağıtımı
 • Proje kapanış toplantısı