Ab Destekli Proje Hakkında

Proje İsmi:Doğal Taş Madenciliği Sektöründe İş Kazalarını ve Yaralanmaları Önlemek İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi

Sözleşme Numarası:TREESP1.1OHSMS/P-03/8

Sözleşme Makamı:Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Dairesi Başkanlığı

Proje Bütçesi:206.398,50 €

Proje Süresi:01.02.2021-01.08.2022

Proje Ortakları:Ege İhracatçı Birlikleri (Ege Maden İhracatçıları Birliği) ve Dokuz Eylül Üniversitesi (Maden Mühendisliği Bölümü)

Genel Amaç:Bu proje, iş kazalarını ve yaralanmaları azaltmak için Türkiye'de doğal taş madenciliği sektöründe İSG bilincini artırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Özel Amaçlar:Projenin özel hedefleri, genel amaç doğrultusunda İSG çalıştayları ve eğitimleri düzenlemek; uygulamalı eğitimlerle bilgilendirme kılavuzları, mobil uygulamalar, animasyon film ve insan kaynaklarının (kişisel koruyucu donanımı (KKD) kullanımı, risk analizi, güvenlik çalışmaları) geliştirilmesini sağlamak; koruyucu sağlık ve güvenlik kültürünün yerleşmesini sağlamak; doğal taş madenciliği sektöründe İSG'yi AB ülkeleri düzeyine yükseltmek.

Beklenen sonuçlar:

Madencilik sektöründe İSG uygulamalarının önemi ve gerekliliği konusunda artan farkındalık.

İSG Kılavuzları, Görsel Materyaller, KKD Kılavuzları.

İki adet İSG pilot madencilik şirketi için gelişmiş risk analizleri, doğru kullanılan KKD'ler, pratik uygulamalar, eğitimler.