Ab Destekli Proje - Güncel Gelişmeler

Ege Maden İhracatçı Birliğimizce yürütülmekte olan “Doğal Taş Madenciliği Sektöründe İş Kazalarını ve Yaralanmaları Önlemek İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Odaklı Faaliyetlerin Geliştirilmesi” isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında iyi örneklerin yerinde gözlemlenmesi için İtalya’ya bir teknik inceleme gezisi organize edilecektir. Söz konusu teknik gezinin seyahat giderleri AB projesi bütçesinden karşılanacaktır.

Taslak program çerçevesinde 20 firma temsilcisinin (her firmadan 1 temsilci) katılımıyla gerçekleştirilecek teknik inceleme gezisinin Kasım ayı başında organize edilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu teknik inceleme gezisi için üye firmalarımızın 14 Ekim saat 17:00’a kadar https://docs.google.com/forms/d/1SYmaZUN4R7JY7A2wevjhuQfF-c2qLfKsiEtaIXbBGaM/edit kayıt linki aracılığıyla başvuru yapması gerekmekte olup, başvuru sayısının toplamda 20 katılımcıdan fazla olması durumunda, başvuran firmalar arasında kura çekilerek en geç 15 Ekim 2021 tarihine kadar nihai katılımcı listesi belirlenecektir.

Bilgilerinize sunulur.